Belangrijk bericht over de leden- en financiële administratie

Beste leden,

 

Afgelopen week is het duidelijk geworden dat Rini Peters onze leden- en financiële administrateur, ernstig ziek is. Dusdanig dat hij zijn werkzaamheden voor de club al een poosje niet meer heeft kunnen uitvoeren. Hij bied hiervoor zijn excuses aan.

Rini is inmiddels gestart met een behandeltraject en we hopen dat hij er weer bovenop komt.

In de tussentijd zijn we vorige week gestart met het tijdelijk overnemen van zijn werkzaamheden in afwachting van een definitieve oplossing.

Het doel is in de komende week de opgelopen achterstand weg te werken.

We zijn intussen op zoek naar één of twee leden die bereid zijn deze taken op zich te nemen.

We zijn tegelijk ook bezig het administratieve systeem te vervangen zodat het ook allemaal minder arbeidsintensief is. Mocht je de club willen helpen, stuur dan een bericht naar voorzitter@etvdehelster.nl

We vragen begrip voor de ontstane achterstand.

We wensen namens alle leden Rini en zijn familie sterkte en hopen op een voorspoedig herstel.

 

Het Bestuur