Conform het besluit van het kabinet, de adviezen van de NOC*NSF en de KNLTB is besloten het park tot nader order te sluiten.

Er zijn dus geen trainingen en er kan niet vrij getennist worden.

Zie bericht KNLTB