In memoriam Anton Onink

Op zaterdag 16 september 2023 is op 81-jarige leeftijd Anton Onink overleden na een kort ziekbed.

Anton is 2 jaar voorzitter geweest van onze verening. Hij is in 1990 afgetreden.

In de jaren daarna was hij regelmatig op de tennisbaan te vinden tot aan deze zomer.

Anton heeft tijdens zijn voorzitterschap de  basis gelegd voor een rapport dat daarna gebruikt is om de uitbreiding van het park met baan 9-11 te rechtvaardigen. Daarmee hebben we toen de gemeenteraad kunnen overtuigen.

Wij wensen zijn familie sterkte met het verwerken van dit verlies.