Inschrijving Najaarscompetitie vrijdag en zaterdag senioren

De aanmelding voor de najaarscompetitie staat nu open!

Indeling vind plaats op basis van de actuele rating van de teamleden. Het is dus nodig het complete team aan te melden.  Dit geldt voor de vrijdagavond en de zaterdag. De aanmelding voor de zondagteams komt later.

De spelregels:

  • Uitsluitend aanmeldingen gedaan via onderstaand formulier worden meegenomen. Mondelinge aanmeldingen en/of aanmeldingen via de mail aan de VCL worden niet in behandeling genomen.
  • Bij overinschrijving zal er geloot worden volgens een door het bestuur opgesteld protocol. Dit zal eind mei gepubliceerd worden. De loting zal plaatsvinden op op maandag 3 juni.
  • Uitgelote teams van de vrijdag zullen nog de kans krijgen zich aan te melden voor de zaterdag. De definitieve lijst van teams wordt vastgesteld op vrijdag 7 juni.

Aanmelden kan met onderstaand formulier tot en met 2 juni 2019.

 

Aanmelding Competitie Senioren

 

antiSPAM