Resultaten Uitvraging voor mogelijke uitbreiding banen

Half oktober jl. heeft het bestuur een uitvraging gedaan voor de mogelijke uitbreiding en/of  van de banen

Hierbij de resultaten van de uitvraging

Op basis van deze resultaten, en op basis van interpoleren naar de ledenaantallen zoals we die momenteel kennen, denken wij de volgende conclusie te kunnen trekken:

  • Ongeveer 400 van onze 1000 seniorleden spelen, met enig regelmaat, padel (wel/niet in combinatie met tennis).
  • Ca 15% van onze leden, wil tennis en padel kunnen spelen.

Als we deze cijfers dan projecteren op onze beschikbare tennis- en padelbanen, en dan met name gericht om de 400 leden te faciliteren voor het spelen van padel, dan hebben we niet genoeg aan 2 padelbanen. Het bestuur is daarom gestart met het onderzoek en de voorbereiding voor het aanleggen van extra banen.

Dit is iets wat niet makkelijk te regelen is, we hebben de medewerking van de Gemeente Overbetuwe nodig en door de landelijke negatieve publiciteit rond de geluidsoverlast van padel, houden we ook rekening met bezwaren bij de noodzakelijke vergunningsaanvragen. Het bestuur staat in de stand dat ze er alles aan doen om tot realisatie te komen en zal hiervoor waarschijnlijk begin januari met voorstellen bij de ALV komen. Dit is één van de processtappen op weg naar mogelijke realisatie. Uiteraard zal dit het moment zijn om kennis te nemen van de status en inspraak te hebben in de realisatie.

Mocht je voor die tijd de behoefte hebben om vragen te stellen, of om opmerkingen te plaatsen, voel je vrij om dit via onze secretaris, secretariaat@etvdehelster.nl , kenbaar te maken bij het bestuur.