Vanachter de bestuurstafel…..

Anders dan de kop van dit artikel doet vermoeden bestaat er feitelijk, op dit moment, geen bestuurstafel van waarachter bestuurd wordt.


Zoals het voor de meesten van ons bijna gebruikelijk is geworden, vinden ook de bestuursvergaderingen van onze club vanuit thuis plaats vanachter een PC / laptop, en maken we gebruik van “Teams”. We zouden graag anders willen maar de realiteit is dat het huidige bestuur, zoals dit op 22 januari jl. is aangetreden, nog niet met elkaar fysiek aan één tafel heeft gezeten.
Het Coronavirus zorgt nog steeds voor een onzekere en vervelende tijd maar ik hoop dat we gespaard blijven van besmetting, met alle vervelende gevolgen van dien. We zijn er ons bewuster van dan ooit, dat er niets boven een goede gezondheid gaat.
En het was in deze Coronatijd dat Coos van der Togt bij mij aanklopte met de vraag of ik interesse had om hem op te volgen als voorzitter. Daar ging wat bedenktijd en diverse gesprekken overheen voordat ik me beschikbaar heb gesteld.

Na 6 jaar van voorzitterschap is Coos inmiddels verhuisd naar Alphen aan de Rijn. En naast Coos gaf ook Rini Peters aan te willen stoppen als penningmeester / bestuurslid. Voor ons een geluk dat Rini meteen aangaf dat hij graag de administratie wilde blijven doen. In Francois Herms hebben we, naar wij hopen, een goede opvolger gevonden; daar hebben we alle vertrouwen in.
Coos en Rini, hartelijk dank voor jullie inzet en verdiensten voor ETV de Helster !!

En toen vond er op 22 januari jl de algemene ledenvergadering plaats. Voor het eerst in onze historie een ALV-online. En misschien ook wel voor het eerst trad er een nieuwe voorzitter aan die, gezien de Corona-gevolgen, (helaas) een negatieve jaarbegroting voor moest stellen.
En hoewel we wel konden tennissen maar vaak niet op de manier zoals we dat graag willen, (alleen maar enkelspel) was dat vanwege de hevige sneeuwval vanaf zondag 7 februari ook niet meer mogelijk.
En helaas kan ik het niet mooier maken dan dat het is…… we werden ook nog getroffen, op dinsdag 9 februari, door een inbraak in ons paviljoen. “Gelukkig” alleen materiële schade maar daar zitten we toch echt niet op te wachten.

En dan kan het eigenlijk alleen maar beter gaan, zou je zeggen.
Met een positieve blik op de toekomst richten we ons op de zaken die we binnenkort weer hopen op te mogen pakken. Natuurlijk hopen we op een snelle versoepeling van de Corona-regels zodat we in ieder geval weer “normaal” kunnen tennissen.
In een club die al goed georganiseerd is proberen wij, in kleine stapjes, te verbeteren. Een aantal zaken die onze aandacht hebben zijn: de grote en onmisbare groep van vrijwilligers die zich inzetten voor onze club, de ontwikkeling van de tennisschool en niet te vergeten, ons “Gouden Jubileum” wat voor de deur staat. Op 13 augustus 2021 bestaat ETV de Helster 50 jaar. Een zeer heugelijk feit wat wij hopen met alle leden te kunnen “vieren”.
Het idee is om een jubileumjaar te laten starten in augustus 2021 en in de activiteiten die vanaf dan gaan plaatsvinden, steeds het jubileum terug te laten komen / aandacht te geven. Het zou kunnen zijn dat we dit jubileumjaar afsluiten met een jubileumfeest. Vooralsnog is niets zeker omdat we gewoon niet weten wanneer we weer in een “normale” wereld leven. In een wereld waarin we ook weer evenementen mogen organiseren. En bijvoorbeeld bij een feest ga je verplichtingen aan, hetgeen we nu nog niet verantwoord vinden.

Kortom:
Wij hopen jullie zo snel mogelijk, in goede gezondheid, weer op de tennisbaan te mogen begroeten. En als het dan enigszins kan, geleidelijk weer terug te keren naar meer gezelligheid, zodat we uiteindelijk een toast uit kunnen brengen op ons “Gouden Jubileum”.

Namens het bestuur van ETV de Helster,
Arno Schellekens, Voorzitter.