Verslag ALV 22 januari 2021

Op vrijdag 22 januari is de ALV 2021 online gehouden.

De online vergadering is bezocht door 24 leden. We weten dat in een aantal huizen 2 personen hebben zitten kijken dus schatten we dat er ruim 30 leden de ALV hebben bekeken.

Na wat opstartproblemen met het geluid kon Coos de vergadering starten. Er waren vooraf geen vragen ingediend dus kon Coos snel door de presentatie heen lopen. Het resultaat laat een verlies zien, dat vrijwel geheel te wijten is aan de sluiting van de bar. De steunmaatregelen hebben een deel van het verlies goedgemaakt. Gelukkig zijn we financieel zeer gezond en kunnen die verlies goed dragen. Na de presentatie van de cijfers van het afgelopen boekjaar kreeg het bestuur met algemene stemmen decharge.

Vervolgens werd het punt bestuursverkiezingen behandeld. Geert de Valois Turk en Wim ten Bosch waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden met algemene stemmen herkozen. Daarna werd Arno Schellekens verkozen tot voorzitter als opvolger van Coos van der Togt. Tenslotte werd François Herms gekozen tot penningmeester als opvolger van Rini Peters. Rini blijft wel de administratie doen.

Coos en Rini hebben beiden een bosje bloemen en een afscheidscadeau ontvangen.

Coos en Arno wisselde van plek waarbij Arno de rest van de vergadering  heeft geleid met het toekomstig beleid en de begroting en contributie. De contributie is niet verhoogt. Er is wel een begroot verlies maar we hopen dat wanneer de bar weer op mag, dat dit verlies uiteindelijk mee zal vallen. Daarnaast maken we gebruik van de steunmaatregelen.

De begroting en de contributie werd met algemene stemmen goedgekeurd.

Er waren geen vragen voor de rondvraag en de vergadering werd om 20:49 gesloten.