KNLTB Onderscheiding voor Thea ten Bosch

KNLTB moderniseert organisatiestructuur met Kringen en neemt afscheid van Districten

Samen met verenigingen zet de KNLTB zich in om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de tennissport, voor een gezonde toekomst van tennis en onze verenigingen. Om de leden en verenigingen zo goed mogelijk van dienst te zijn, wordt de KNLTB organisatie nog effectiever en slagvaardiger gemaakt. Vanaf 1 juli werken ze daarom verder in Kringen en nemen ze afscheid van de Districten.

In plaats van de vijftien Districten wordt er gewerkt in circa 150 Kringen. Het uitgangspunt is de bestaande kringen te handhaven en daaromheen nieuwe Kringen te vormen. De KNLTB heeft zoveel mogelijk gemeentegrenzen aangehouden, maar de verenigingen bepalen uiteindelijk samen hoe groot of klein een Kring moet zijn en wat er werkt in hun specifieke omgeving.

Afscheid en onderscheidingen

Als afsluiting van de periode Districten werd tijdens een geanimeerde bijeenkomst in het KNLTB Paviljoen bij het grastoernooi Libéma Open in Rosmalen afscheid genomen van de leden van de verschillende Districtsraden.

KNLTB voorzitter Roger Davids en Bondsbestuurslid Dorien Everaars spraken de aanwezigen toe waarin zij het belang nog eens onderstreepten van een effectieve, gestroomlijnde vrijwilligersorganisatie. Zij bedankten alle Districtsraadsleden die gedurende vele jaren met passie, toewijding en inzet hun werk voor de KNLTB hebben uitgevoerd.

KNLTB Onderscheiding voor Thea ten Bosch

Tijdens de bijeenkomst ontving een groot aantal Districtsraadsleden een welverdiende onderscheiding voor hun inzet en betrokkenheid bij hun District.  Een van die districtsraadleden was van ETV en is Thea ten Bosch. Thea was blij verrast met deze erkenning en onderscheiding.

Thea: “Zo’ n twintig jaar geleden 1998 ben ik begonnen als Bondsgedelegeerde (BGD) bij het district Nijmegen. Doordat ik het jeugdtoernooi van Elst al een geruime tijd organiseerde, ben ik door iemand benaderd om Bondsgedelegeerde te worden. Ik vond het belangrijk, dat de wedstrijdleiding hun eigen aanpak hadden en dat ik advies aan hen gaf. Ik ging naar verenigingen in de Betuwe. Tien jaar heb ik dit met veel plezier gedaan. In 2008 heb ik de organisatie van de Jeugd Districtskampioenschappen (DJK) georganiseerd. Samen met Johan Burgers hebben we de indeling gemaakt op vier verschillenden parken en het finale weekend met Pinksteren weer op een ander park als hoofdlocatie. Ook vanaf 2008 was ik in het districtsbestuur en later de Districtsraad voor jeugdzaken het aanspreekpunt. Ik was Jeugdranglijst coördinator van Gelderland en had ook vergaderingen en bijeenkomsten. Meestal ging ik naar JRT en op het Winterjeugdcircuit in Doorn had ik toezicht.  Op zaterdag 26 november 2017 had ik in Elst de vrijwilligersmiddag georganiseerd en nam ik afscheid van de districtsraad. Ik was dan ook zeer verrast, dat ik afgelopen op vrijdag 15 juni 2018 op Rosmalen deze onderscheiding uit handen van Roger Davids heb mogen ontvangen. Dit was een leuke waardering voor mijn vrijwilligerswerk.”