Artikelen door Beheer-etv

Baanreglement

ETV “De Helster” Baanreglement Artikel 1 Tot de banen van de vereniging hebben uitsluitend de leden toegang. Een ieder, die geen lid is, kan door of namens het bestuur de […]

Afhangreglement

Het afhangreglement vastgesteld  op 17  januari 2006. In 2007 is het aangepast aan de uitbreiding tot 14 banen. In januari 2008 zijn de speeltijden voor de jeugd aangepast. Januari 2013:  het reglement is […]