Lotingsreglement competitie

Wanneer bij de aanmelding voor een competitie zich meer teams hebben inschrijven dan onze maximale baan capaciteit, dan zal er geloot worden.

De loting geschied volgens onderstaande regels

Lees meer

Declaratieformulier commissies

Commissieleden die uitgaven willen declareren, kunnen gebruik maken van bijgaand declaratie formulier.

declaratieformulier_ETV

Beleidsplan 2018 – 2022

Hier vind je het beleidsplan 2018 – 2022 gepresenteerd op de ALV van 5 januari 2018

Wijziging facturering contributie m.i.v. 1/1/2015

Met factuurdatum 10 januari 2015 zijn de contributiefacturen 2015 verzonden. Voorheen werden er zoveel mogelijk gezinsfacturen verstuurd die, afhankelijk van de hoogte van het bedrag in 2 of 3 termijnen werden geïncasseerd, als tenminste gebruik gemaakt werd van automatische incasso. Met ingang van 2015 is als gevolg van de invoering van IBAN-nummers en SEPA het volgende gewijzigd.

Lees meer

bert westerman

ALV 9 januari 2015

Op vrijdag 9 januari 2015 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren ca. 30 leden aanwezig naast het bestuur. De vergadering was kort. Toch zijn er een paar belangrijke besluiten genomen waaronder een aanpassing van de contributie en enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

Lees meer

Lesreglement

In het lesreglement vindt U alle belangrijke informatie betreffende de lessen en trainingen bij ETV de Helster.

2 Nieuwe Leden van Verdienste

img_0628Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 januari jl. zijn

Henny Willemsen en Wim ten Bosch 

benoemd tot “Lid van Verdienste”.
Zij bevinden zich in goed gezelschap van Ton Diks en Henk de Haardt die deze onderscheiding in resp. 2004 en 2007 mochten ontvangen.
Image

Jongeren, Sport en Alcohol

Het gebruik van alcohol door jongeren is de laatste tijd erg in het nieuws. Op TV en in kranten en bladen wordt veel aandacht aan dit onderwerp besteed. Halverwege 2008 is een project ‘alcohol en drugs’ gestart in o.a. de gemeente Overbetuwe, Lingewaard en Rijnwaarden. Het doel van dat project is om het gebruik van alcohol en drugs door jongeren te verminderen. Overbetuwe heeft de medewerking van de sportverenigingen gevraagd om dit doel te bereiken.

Lees meer

Baan 1 t/m 4 gereed!!

Image Image Image Image

De renovatie van baan 1 t/m 4 is afgerond, er kan weer op gespeeld worden en de eerste ervaringen zijn nu al positief te noemen. Een overzicht van de vorderingen: klik op de foto voor een groter formaat.

Beveiliging

Na een aantal recente inbraken en fietsendiefstallen is besloten ons paviljoen beter te beveiligen. De volgende maatregelen zijn genomen… Lees meer