bert westerman

ALV 9 januari 2015

Op vrijdag 9 januari 2015 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren ca. 30 leden aanwezig naast het bestuur. De vergadering was kort. Toch zijn er een paar belangrijke besluiten genomen waaronder een aanpassing van de contributie en enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

 
1. De contributie voor zowel senioren als junioren is met € 10,- verhoogd naar € 150,- en € 75,- We hebben te maken met een daling van het aantal leden en deze verhoging is noodzakelijk om de begroting sluitend te maken.
 
2. Bert Westerman nam afscheid als bestuurslid en is door de vergadering met luid applaus benoemd tot Lid van Verdienste. Het is een waardering voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor ETV de Helster.
 
3. In de vergadering nam ook Eric Wagemans afscheid van het bestuur. Het bestuur gaat met 5 leden verder.