Lotingsreglement competitie

Wanneer bij de aanmelding voor een competitie zich meer teams hebben inschrijven dan onze maximale baan capaciteit, dan zal er geloot worden.

De loting geschied volgens onderstaande regels

Uitgangspunten

  • Het bestuur bepaalt per speeldag het maximale aantal teams
  • Ieder lid/team moet toegang hebben tot de competitie
  • We willen voorkomen dat teams achter elkaar worden uitgeloot.
  • De competitie vindt 2 maal per jaar plaats (voorjaar en najaar)
  • De regels moeten helder en eenduidig te interpreteren zijn.

Regels rondom de loting

  • Het team dat in één van de afgelopen twee keer is uitgeloot is vrijgesteld van loting en mag dus zeker meedoen. Een team dat uitgeloot is heeft vrijstelling voor de eerst volgende twee inschrijvingen.
  • Een team is hetzelfde team als maximaal twee spelers zijn veranderd.
  • Er wordt altijd geloot door de competitieleider in aanwezigheid van één of meerdere bestuursleden.
  • Uitgelote teams wordt de mogelijkheid zich alsnog in te schrijven voor een andere dag mits daar nog plaats is. Hun uitloting blijft wel staan.