ETV De Helster is een vereniging met meer dan 1000 leden. Ondanks de grootte willen wij het karakter van een vereniging behouden. Een vereniging waarbij iedereen zich thuis voelt en die ook stilstaat bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven van onze leden: bij feestelijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een geboorte, maar ook bij trieste gebeurtenissen, zoals ziekte, opname in het ziekenhuis of overlijden. Daarvoor hebben we een lief-en-leed-potje in het leven geroepen.
trudyTrudy ten Boom beheert het lief-en-leed-potje namens onze vereniging. Het netwerk van Trudy is groot, maar uiteraard heeft zij geen contact met alle leden van de vereniging. Weet u dus van een vrolijke of trieste gebeurtenis in het leven van één van onze leden, wilt u dit dan melden aan Trudy, zodat zij er vanuit de vereniging aandacht aan kan besteden? U kunt Trudy bereiken door een mail te sturen naar liefenleed@etvdehelster.nl.