Contract met Tennischool Tennis inside

Naar ieders tevredenheid zijn wij een nieuw contract met onze tennisschool “Tennis Inside” aangegaan. Dit voor de duur van 2 jaar, met dien verstande dat beide partijen de intentie hebben uitgesproken om langer van elkaars diensten gebruik te blijven maken.
Wij zijn blij met deze contractverlenging en wensen David Kamhi, en zijn tennistrainers, veel succes in de komende periode.