Afhangen via het digitale afhangbord is verplicht! Het oude afhangbord blijft hangen als backup en voor gebruik door de verschillende grabbels.  Lees verder voor enkele belangrijke aanvullende tips !

Hierbij de volgende aandachtspunten:

  1. Om af te hangen moet je met zijn tweeën zijn.
  2. Het is toegestaan bij te dubbelen. Dus aan een enkel kunnen één of twee spelers zich toevoegen. Let Op! Wanneer zich bij een enkel een derde persoon toevoegt, dan is het voor een vierde later niet meer mogelijk zich toe te voegen. Speler 3 en 4 moeten zich dus te gelijkertijd toevoegen.
  3. De speeltijd is 45 minuten en gaat in vanaf het door het afhangbord aangegeven tijd. Na 45 minuten kun je dus afgehangen worden wanneer er geen vrije banen meer zijn.
  4. Verlaat je eerder dan je eindtijd of ga je helemaal niet spelen, dan moet je de reservering wissen. Dit kan op het afhangbord.

NOG ENKELE BELANGRIJKE TIPS:

  • De tennisser is nog steeds zelf verantwoordelijk voor het juist toepassen van het afhangreglement. Dus je mag een baan waarop gespeeld wordt niet afhangen wanneer er nog vrije banen zijn. Voor het systeem is een baan die is afgehangen na 45 minuten weer leeg. Het kan niet weten dat er nog spelers op kunnen staan. Dus daar dien je zelf op te letten.
  • Kies daarom bij afhangen niet voor de optie “Eerste vrije baan” maar “Alle vrije banen”. Dan kun je zelf kiezen op welke beschikbare baan je gaat spelen.
  • Het bord kent ook niet de beperking dat jeugd na 18:30 niet mag spelen; immers de regel is dat wanneer er nog vrije banen zijn, de jeugd altijd mag spelen.

Het bord is een hulpmiddel en denkt niet voor je na.