Lidmaatschap informatie

Direct naar …

Lidmaatschap

Wanneer er geen wachtlijst is, kan men ieder moment van het jaar lid worden. Wanneer sprake is van een wachtlijst dan is er een instroom van nieuwe leden op 1 januari en een beperkte op 1 september. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt  € 150,- voor senioren en  € 75,- voor junioren. De contributie wordt in twee termijnen geïncasseerd.
Het speelseizoen loopt van 1 april t/m 31 maart. Dit houdt in dat wanneer men opzegt voor 31 december van enig jaar, de verstrekte spelerspas nog tot 31 maart van het volgende jaar gebruikt mag worden omdat de nieuwe pasjes door de KNLTB pas in maart verstrekt worden.
Bij aanmelding gedurende het jaar gelden de volgende tarieven:

 Periode Senioren  Junioren
 Tussen 1 januari en 30 juni  € 150,-  € 75,-
 Tussen 1 juli en 30 september  € 125,-  € 62,50
 Tussen 1 oktober en 31 oktober  € 100,-  € 50,-
 Tussen 1 november en 30 november  € 80,-  € 40,-
 Tussen 1 december en 31 december  € 55,-  € 27,50
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren € 15,- en voor junioren  € 7,50 
Men meldt zich aan door het digitale inschrijfformulier in te vullen incl. een goed lijkende pasfoto (formaat 35 bij 45 mm)
Machtiging
Om de werkzaamheden voor de (vrijwillige) penningmeester zo veel mogelijk te beperken is gekozen voor betaling van alle betalingsverplichtingen aan de vereniging door middel van automatische afschrijving. Dit is voor nieuwe leden verplicht. Met het invullen van het formulier geeft u ook een machtiging.

Pasje
Omdat wij u aanmelden bij de KNLTB ontvangt u ook het definitieve pasje dat door de KNLTB wordt vervaardigd.
Deze pas wordt een paar weken na aanmelding bij u thuis bezorgd.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient voor 31 december van enig jaar te geschieden.
Het is voor penningmeester en ledenadministrateur ieder jaar weer teleurstellend te moeten constateren dat veel leden zich hier niet aan houden. Het brengt voor hen extra werk met zich mee en voor de vereniging extra kosten omdat de KNLTB wèl weer pasjes vervaardigt voor de leden die niet voor 31 december hebben opgezegd.
Als U het lidmaatschap wilt opzeggen kunt U het opzeggingsformulier invullen.

Ondersteunend Lid

Af en toe zijn er vragen of het mogelijk is ondersteunend lid te worden. Met name leden die door blessures niet meer kunnen tennissen, willen toch aan de vereniging verbonden blijven. Het is mogelijk ondersteunend lid te worden voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,= (meer mag). Wilt u ondersteunend lid worden, mail dan aan de ledenadministratie. In de statuten (art. 4.5 en 4.6) is terug te vinden wat Uw rechten dan zijn.

Fair Play

Sinds 1 januari zijn bij de KNLTB de Fair Play reglementen van kracht. Hierbij horen ook een groot aantal gedragscodes voor spelers, ouders, tennistrainers, vrijwilligers en verenigingen. ETV de Helster onderschrijft deze gedragcodes en verwacht van iedereen op het park dat zij zich er aanhouden. Daarvoor is bij de ingang van het park een bordje aangebracht. Meer informatie en de gedragscodes is te vinden op www.knltb.nl/fairplay.
Maak uw emailadres bekend bij de club
Indien U op de hoogte wilt worden gehouden van het ETV nieuws, zorg dan dat uw actuele emailadres bekend is bij de vereniging. U ontvangt dan automatisch de berichtenservice en de digitale Balans in Uw mailbox. Vul hiervoor het formulier in.

Op de hoogte blijven?

Wil je via een email op de hoogte worden gebracht van alle nieuws betreffende onze tennisvereniging? Meld je dan aan voor de Berichtenservice (nieuwsbrief). Dan gaat er geen bal meer aan je voorbij!

 Ongevallenverzekering

Gratis ongevallenverzekering voor alle KNLTB bondsleden.
De KNLTB biedt alle als officieel KNLTB-bondslid geregistreerde leden van een bij de KNLTB aangesloten vereniging die de tennissport als amateursport beoefenen een gratis ongevallenverzekering. Uw KNLTB pasnummer is daarbij uw verzekeringsnummer.Voor meer informatie: klik hier