In memorie Teun van Dijk

Op 8 april 2024 is Teun van Dijk overleden.

Teun was eind jaren negentig penningmeester van onze vereniging. Dit is destijds in de brief geschreven bij het aanvragen van een lintje voor hem in 2000. Hij heeft deze onderscheiding ontvangen.

Teun van Dijk heeft in de afgelopen 4 jaar op een zeer serieuze wijze de functie van penningmeester bekleed in ons bestuur. Teun is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheden in zijn functie en maakt dit ook dubbel en dwars waar.

We hebben kunnen vaststellen dat Teun de administratie vanuit een zeer rommelige situatie zoals die werd aangetroffen bij zijn aantreden, op een professionele wijze heeft gestroomlijnd. Dit heeft er toe geleid dat terzake van de jaarrapportage en de verantwoording welke daarover ten opzichte van leden, maar ook t.o.v. branche organisaties (sportfederatie), CADANS en de belastingdienst moet worden afgelegd een constante lijn is aangebracht en wij niet voor verassingen hebben gestaan.

Dit betreft ook de gehele ledenadministratie die uiteraard onder zijn verantwoording valt.

Teun besteed veel tijd als werkgever aan de administratie, inzet en beloning van de betaalde krachten (tennisleraren) en de vrijwilligers binnen onze vereniging. Van groot belang in onze vereniging is de organisatie en het rendement van onze bar en horeca, Teun heeft daarbij een belangrijke inbreng. De financiële kant rondom evenementen en de sponsoring hebben ook zijn aandacht. 

Tenslotte wil ik vooral ook de inzet roemen welke Teun heeft gepleegd bij de overgang van gravel- naar kunstgrasbanen. Als intermediair ten opzichte van de gemeente (naar bestuurders en ambtenaren) heeft Teun in dit verband veel missiewerk verricht waardoor de procedurele kant soepel is doorlopen.

Kortom Teun van Dijk wordt zeer gewaardeerd als penningmeester van onze vereniging, heeft een belangrijke inbreng in ons bestuur en kwijt zich op een sportieve en professionele manier van de taken zoals hier omschreven.

Na zijn aftreden als penningmeester heeft hij nog 3 jaar de ledenadministratie van onze vereniging gevoerd.

Wij wensen Coby, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.