Verslag ALV van 10 maart 2023

Op de ALV waren 24 leden aanwezig die samen 2 machtigingen hadden.

De gebruikelijke agenda werd afgehandeld. Belangrijkste punten

  • De verantwoording over 2021 en 2022 werden goedgekeurd en het bestuur is decharge verleend
  • Bij de bestuursverkiezingen is Johan Rasing benoemd tot bestuurslid. Johan draait al enige tijd mee in het bestuur
  • Wim Hendriks is afgetreden als bestuurslid. Bij zijn vertrek is Wim benoemd tot Lid van Verdienste
  • Bij de behandeling van de begroting is stil gestaan bij de stand van zaken rond de padelbanen. Dit is allemaal erg onzeker omdat de gemeente niet beweegt. Ook de toekomst van het park is besproken. Ook hierover is nog weinig te zeggen.
  • Vervolgens is uitgebreid gesproken over de splitsing van de contributie voor tennis en padel. Uiteindelijk is het voorstel van het bestuur aangenomen met enkele tegenstemmen. In de komende weken komt hierover verdere berichtgeving.
  • Na deze discussies werd de begroting voor 2023 goedgekeurd
  • De vergadering werd om 22:00 gesloten