Verslag extra ALV

Dinsdag 20 juli is er een extra ALV gehouden. Een kort verslag.

De ALV werd bezocht door 44 leden.

Belangrijkste onderwerp was de voorgenomen aanleg van 2 padelbanen op de huidige baan 9.

François Herms gaf namens de werkgroep een presentatie en beantwoordde de vragen van de aanwezige leden.

Bij de uiteindelijke stemming waren er 4  stemmen tegen en 40 stemmen voor de aanleg. Dit betekent dat de werkgroep de vervolgstappen gaat maken en het plan verder gaat uitwerken. Dit is een belangrijk besluit voor de toekomst van onze club!

De werkgroep zal regelmatig berichten over de voortgang, we hopen eind van het jaar de banen klaar te hebben.

Een ander agendapunt was de verkiezing van Desiree Kessels in het bestuur als opvolger van Tim Sampers. Desiree werd met luid applaus gekozen.

De vergadering werd afgesloten een drankje op het terras.