Op 13 augustus 1971 is onze vereniging opgericht. De eerste 4 gravelbanen worden aangelegd en een directiekeet diende als clubgebouw. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering wordt besloten dat er max. 250 leden tot de vereniging kunnen worden toegelaten en er wordt besloten tot de oprichting van een jeugdcommissie en deelname aan de bondscompetitie.

In 1975 wordt het nieuwe clubgebouw in gebruik genomen. Er zijn dan inmiddels 6 teams die deelnemen aan de competitie.
1976 is het jaar dat het 1250-jarig bestaan van Elst wordt gevierd. Het 1e Open C-D-Toernooi wordt dan georganiseerd. Voor de eerste keer wordt dan ook de naam ELTV “de Helster” gebruikt. Het ledental is inmiddels gestegen naar 392 in 1977 op de dan aanwezige 8 gravelbanen.In 1978 groeit de vereniging naar 431 senioren en 225 junioren. De eerste 4 banen worden van verlichting voorzien zodat ook in de avonduren getennist kan worden. De eerste Balans (ons clubblad) verschijnt.
De naam van de vereniging wordt in 1981 officieel: ETV “De Helster” en er komt dat jaar ook een clubvlag met ons huidige club-logo. Het paviljoen is inmiddels verbouwd en uitgebreid en wordt tijdens het 10-jarig jubileum in gebruik genomen. De club heeft inmiddels 680 leden.In 1986 komt na lange discussies met de Gemeente Elst de privatisering van de banen rond.
De plannen voor uitbreiding van het tennispark met 3 banen alsmede een grondige renovatie van het paviljoen worden in de jaren 1991 en 1992 voorbereid. Inmiddels telt de club bijna 1000 leden maar door de uitbreiding met 3 banen kan de wachtlijst eindelijk worden weggewerkt. Ook fase 1 van de paviljoenrenovatie is in 1992 gerealiseerd.

In 1995 wordt de 2e fase gestart en de vereniging beschikt dan in het jubileumjaar 1996 over een fantastisch paviljoen met terras. Het 25-jarig jubileum wordt groots gevierd met diverse aktiviteiten.Door de duidelijk stijgende behoefte om ook in de wintermaanden te kunnen tennissen worden een aantal mogelijkheden bekeken (een blaashal over een paar banen, verwarming van de banen d.m.v.grondwater etc). Echter door de slechte conditie van de gravelbanen 1-8 komt een andere optie zeer dichtbij: kunstgras!
Tijdens een van de best bezochte ledenvergaderingen (ruim 100 leden) wordt in 1999 besloten afscheid te nemen van het gravel. In het najaar worden de werkzaamheden gestart en op 23 oktober beschikt de vereniging over 8 kunstgrasbanen en 3 gravelbanen.

De onderlinge wintercompetitie wordt gelijk gestart en het succes blijkt meteen : 80 deelnemers. Verder zijn de banen vrijwel dagelijks bezet. In 2000 zijn de meeste leden wel aan het kunstgras gewend en aan de wintercompetitie doen nu 130 leden mee.

De vereniging draait als een trein. De belangstelling van mensen van buiten Elst voor onze vereniging neemt toe en de plannen om ook de laatste 3 gravelbanen te vervangen door kunstgras worden in 2001 gerealiseerd.

In 2005 wordt na een voorbereiding van meer dan een jaar gestart met de verbouwing van het paviljoen. Er wordt een vergaderruimte aangebouwd, de bestaande vergaderruimte wordt gedeeltelijk bij de voorraadruimte getrokken en de complete bar wordt gerenoveerd. Op 26 maart 2006 vond de feestelijke opening plaats.

Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum in 2006 is een historisch overzicht gemaakt met authentiek fotomateriaal.

De club zit niet stil en heeft in juni 2007 3 nieuwe banen toegevoegd. Het aantal banen komt daarmee op 14 en biedt voldoende mogelijkheden om alle tennissers in Elst de ruimte te bieden.

In 2011 werd groots het 40-jarig jubileum gevierd. Hiervoor werd een grote feesttent op baan 1 opgebouws en was het terras ook overkapt. Het was een groot succes.

Eind 2013 is het kunstgras van baan 5-8 vernieuws en zijn ook twee minibaantjes aangelegd op een gedeelte van het terrein van de jeux de boules achter baan 5. Ook is het terras van baan 5 aangepast en zijn daar nieuwe opslagmogelijkheden gecreerd.

Begin 2014 is achter het paviljoen een speelgelegenheid voor de jongste jeugd gemaakt zodat hun ouders gerust kunnen tennissen terwijl de jeugd daar veilig kan spelen.

In 2016 viert de vereniging zijn 45 jarig bestaan met het motto “45 jaar sportief en gastvrij”!

Voorjaar 2017 worden de toiletten en de kleedruimtes compleet gerenoveerd.

In 2021 bestaat de vereniging 50 jaar! Door de coronamaatregelen wordt de viering over het hele jaar uitgespreid met een feestavond op 25 juni 2022. Op die avond ontvangt de vereniging de koninklijke erepenning uit handen van de burgemeester

Ook in 2021 zijn op baan 9 2 padelbanen aangelegd. Dit leidt een forse aanwas van leden.

In het najaar 2023 wordt de bekabeling van de verlichting op het park vernieuwd, in het paviljoen wordt de keuken uitgebreid met een aparte spoelkeuken.

De bouwkeet