Bij een wachtlijst voor Padel gelden de volgende regels

  1. Bij het instellen van een wachtlijst in voor padel blijven alle leden die nu geregistreerd zijn als padellid dit ook.
  2. Als het aantal padelleden beneden de 200 komt kunnen, in volgorde van aanmelding, mensen van de ontstane wachtlijst weer worden toegelaten totdat het aantal van 200 weer bereikt is.
  3. Op de wachtlijst voor padel maken we een onderscheid tussen mensen die reeds (tennis-)lid zijn van onze club en degene die nog geen lid zijn. Iedereen die lid is van ETV DE Helster voor 1-4-2023 gaan ten alle tijden voor.
  4. Mensen die lid zijn krijgen voorrang om padellid te worden als er ruimte ontstaat.
  5. Ondanks de aan te leggen wachtlijst blijven we introducées toestaan in de daluren.
  6. Voor de padelschool geldt dat deze eerst onze leden zal bedienen. Bij aanmelding voor lessen zullen leden te allen tijde voorrang krijgen
  7. Als er nog lescapaciteit overblijft is het de padelschool toegestaan om deze te vullen met mensen die nog geen lid zijn, maar wel op de wachtlijst staan.
  8. Kennis maken met padel, voor niet leden, wordt tijdens een wachtlijstsituatie niet gedaan.