Een vereniging moet ergens voor staan:

Onze Missie
Elster Tennis Vereniging de Helster wil alle leden een optimale combinatie van prestatie en gezelligheid in de tennissport bieden.

Onze Visie
ETV De Helster, een tennisvereniging met meer dan 1000 leden, streeft er naar om te functioneren als een professionele organisatie. Een organisatie met een verantwoord financieel beleid. Een organisatie die verantwoordelijk is voor een optimaal aanbod van tennisactiviteiten, dat afgestemd is op de beleving, leeftijd, niveau en ambitie van haar leden. Een organisatie die mensen stimuleert mee te doen, mee te denken en mensen actief betrekt bij de vereniging en verenigingsactiviteiten. Een organisatie die oog heeft voor de tennisconsument die slechts alleen gebruik maakt van de faciliteiten. Een organisatie die jeugd stimuleert om sportieve grenzen te verleggen. Een organisatie waar prestatie de ruimte krijgt. Ondanks de grootte van ETV De Helster willen wij het karakter van een vereniging behouden. Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt.