Procedure uitgifte tijdelijke pasjes

Regels voor het verstrekken van tijdelijke pasjes – vastgesteld mei 2007

Richtlijnen uitgifte tijdelijke pasjes

 

 1. Tijdelijke pasjes worden uitgereikt aan nieuwe leden wanneer er geen ledenstop is of aan bestaande leden die hun pasje kwijt zijn.
 2. Uitgifte aan nieuwe leden kan alleen na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Na ongeveer een week word het tijdelijk pasje uitgereikt
 3. De tijdelijke pasjes worden door de ledenadministrateur aangemaakt en uitgereikt.

 

Procedure

 

Nieuwe leden

 1. Controleer of het aanmeldingformulier
  1. Is het volledig ingevuld en ondertekend?
  2. Is de machtiging volledig ingevuld en ondertekend?
  3. Is er een pasfoto toegevoegd?
 2. Vul aan de hand van het aanmeldingsformulier een tijdelijk pasje in en stop deze in het hiervoor bedoelde plastic hoesje.
 3. Reik het pasje uit aan het nieuwe lid
 4. Na ontvangst van het nieuwe pasje (3 tot 4 weken) reikt de ledenadministrateur het definitieve pasje uit aan het lid.

 

Verloren pasjes

 1. Een lid dat zijn pasje kwijt is, verzoekt de ledenadministratie om nieuw pasje (kosten € 5,=)
 2. De ledenadministrateur maakt voor het lid een tijdelijk pasje aan en reikt dit uit.
 3. De ledenadministrateur verzoekt de penningmeester 5 Euro over te maken aan de KNLTB voor een nieuw pasje
 4. Na ontvangst van het nieuwe pasje (3 tot 4 weken) reikt de ledenadministrateur het nieuwe pasje uit aan het lid.

Procedure uitgifte dagpasjes

Regels voor dagpasjes – vastgesteld december 2005

 

Richtlijnen uitgifte dagdeelpasjes

 1. De dagpasjes worden uitgegeven per dagdeel (ochtend, middag of avond).
 2. Er mogen geen dagpasjes uitgegeven worden tijdens clubactiviteiten die banen in beslag nemen (zoals Competitie, Clubkampioenschappen, Grabbel, Toernooien).
 3. In de avonduren mogen er uitsluitend dagpasjes aan introducées uitgegeven worden. Dus alleen wanneer iemand met 1 of meer leden van de vereniging gaat spelen.
 4. Te allen tijde is het aan het barpersoneel om te bepalen of het mogelijk is dagpasjes uit te geven.
 5. Dagpasjes worden primair uitgegeven door het barpersoneel. Bij afwezigheid van het barpersoneel kan ook de groundsman of de trainer dagpasjes uitgeven.

Procedure

 1. Bepaal of het mogelijk is een dagpasje uit te geven.
 2. Indien toegestaan, neem de eerstvolgende genummerde dagpasjes en vul deze in: datum en dagdeel.
 3. Vermeld op de lijst van dagpasjes achter het nummer de datum van afgifte en vermeld je naam.
 4. Na betaling kunnen de dagpasjes afgegeven worden
  1. Volwassenen   € 7,50
  2. Jeugd            € 4,00
 5. Sla de betaling aan op de kassa (indien de kassalade niet aanwezig is, leg het geld met een briefje in de kassa).

Procedure In- en Uitstroom

Regels voor de instroom en uitstroom van leden – vastgesteld december 2005.

Lees meer