Wijziging facturering contributie m.i.v. 1/1/2015

Met factuurdatum 10 januari 2015 zijn de contributiefacturen 2015 verzonden. Voorheen werden er zoveel mogelijk gezinsfacturen verstuurd die, afhankelijk van de hoogte van het bedrag in 2 of 3 termijnen werden geïncasseerd, als tenminste gebruik gemaakt werd van automatische incasso. Met ingang van 2015 is als gevolg van de invoering van IBAN-nummers en SEPA het volgende gewijzigd.

Lees meer

Jeugd Duiven

Mooie resultaten ETV jeugd in Duiven en Zevenaar

In de Kerstvakantie hebben een aantal jeugdspelers van ETV meegedaan aan toernooien in de regio. Op het Tennis Centre Duiven Open Jeugd indoortoernooi zijn mooie reslutaten behaald. De spelers hebben leuke, uitdagende wedstrijden getennist en niet zonder resultaat! In Zevenaar wist ETV-lid Noor Zwartscholten beslag te leggen op een 1e plaats in de categorie Groen 1 ME t/m 12 jaar.

Lees meer

bert westerman

ALV 9 januari 2015

Op vrijdag 9 januari 2015 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren ca. 30 leden aanwezig naast het bestuur. De vergadering was kort. Toch zijn er een paar belangrijke besluiten genomen waaronder een aanpassing van de contributie en enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

Lees meer