In memoriam Herman Meewis

Hoewel zijn lichamelijke gezondheid te wensen overliet, kwam het bericht van zijn overlijden toch onverwacht en hard aan.

 Op tennisgebied heeft Herman zijn sporen duidelijk achtergelaten. Zelf ken ik hem van de zaterdagcompetities (samen met Ton Diks en Gerard Kooter), de dinsdagavond grabbel, de clubkampioenschappen en gewoon het vrije tennis. Als je van ‘de muur van Elst’ (zoals hij genoemd werd) wilde winnen, moest je van goeden huize komen. Ook was hij onder meer actief bij de organisatie van toernooien en als ‘bouwheer’ tijdens de grote verbouwing/uitbreiding van het tennispaviljoen.

 Naast/na zijn actieve tennisperiode was Herman ook een verwoed bridger en beoefende hij dat spel bijna op wetenschappelijke basis. Dat wetenschappelijke gold in mindere mate voor het klaverjassen, dat (ook weer samen met Ton Diks en Gerard Kooter) met een ‘hapje en een drankje’ meer een sociale happening was.

 Herman is op 23 maart 2023 op 88-jarige leeftijd overleden. Wij wensen zijn vrouw Loes en de andere familieleden heel veel sterke met dit verlies.

 Mede namens zijn voormalige tennisvrienden,

Albert Luijpen

Inschrijven tennisles zomerseizoen 2023

Het lespakket voor het zomerseizoen 2023 is bekend.

Informatie over het nieuwe seizoen en het vernieuwde jeugdplan (tennis-alles-in-1 voor alle jeugd) wordt een dezer dagen verstuurd via de mail.

 

Lees meer

Tennis of Padel? Of toch allebei?

In de  ALV van 10 maart 2023 is besloten over te gaan op een apart lidmaatschap voor Tennis of Padel. Er kan ook gekozen worden voor beiden

Alle leden boven de 12 jaar ontvangen een mail met het verzoek een keuze te maken. Op dit moment hebben we alle leden als Tennis lid aangemerkt!

Tennis leden kunnen vanaf 1 april alleen nog tennisbanen afhangen.

Wil je padelbanen kunnen afhangen reageer dan op de mail. je kan kiezen voor alleen Padel of voor Tennis en Padel. Aan dat laatste is een hogere contributie verbonden. Zie de lidmaatschapsinformatie.

Je hoeft dus alleen op de mail te reageren als je wilt blijven padellen!

Mocht je geen mail ontvangen hebben. Mail dan je keuze met naam en lidnummer aan ledenadministratie@etvdehelster.nl

Verslag ALV van 10 maart 2023

Op de ALV waren 24 leden aanwezig die samen 2 machtigingen hadden.

De gebruikelijke agenda werd afgehandeld. Belangrijkste punten

  • De verantwoording over 2021 en 2022 werden goedgekeurd en het bestuur is decharge verleend
  • Bij de bestuursverkiezingen is Johan Rasing benoemd tot bestuurslid. Johan draait al enige tijd mee in het bestuur
  • Wim Hendriks is afgetreden als bestuurslid. Bij zijn vertrek is Wim benoemd tot Lid van Verdienste
  • Bij de behandeling van de begroting is stil gestaan bij de stand van zaken rond de padelbanen. Dit is allemaal erg onzeker omdat de gemeente niet beweegt. Ook de toekomst van het park is besproken. Ook hierover is nog weinig te zeggen.
  • Vervolgens is uitgebreid gesproken over de splitsing van de contributie voor tennis en padel. Uiteindelijk is het voorstel van het bestuur aangenomen met enkele tegenstemmen. In de komende weken komt hierover verdere berichtgeving.
  • Na deze discussies werd de begroting voor 2023 goedgekeurd
  • De vergadering werd om 22:00 gesloten

VJC Competitie 2023 – Zomeravondcompetitie

Teams, indelingen en uitslagen van de Voorjaarcompetitie Competitie 2023.