Belangrijk bericht over de leden- en financiële administratie

Beste leden,

 

Afgelopen week is het duidelijk geworden dat Rini Peters onze leden- en financiële administrateur, ernstig ziek is. Dusdanig dat hij zijn werkzaamheden voor de club al een poosje niet meer heeft kunnen uitvoeren. Hij bied hiervoor zijn excuses aan.

Rini is inmiddels gestart met een behandeltraject en we hopen dat hij er weer bovenop komt.

In de tussentijd zijn we vorige week gestart met het tijdelijk overnemen van zijn werkzaamheden in afwachting van een definitieve oplossing.

Het doel is in de komende week de opgelopen achterstand weg te werken.

We zijn intussen op zoek naar één of twee leden die bereid zijn deze taken op zich te nemen.

We zijn tegelijk ook bezig het administratieve systeem te vervangen zodat het ook allemaal minder arbeidsintensief is. Mocht je de club willen helpen, stuur dan een bericht naar voorzitter@etvdehelster.nl

We vragen begrip voor de ontstane achterstand.

We wensen namens alle leden Rini en zijn familie sterkte en hopen op een voorspoedig herstel.

 

Het Bestuur

Maatregelen augustus 2022

Beste leden,

Met de komst van padel is een wens in vervulling gegaan, ons sportaanbod vergroot en ons ledenaantal flink toegenomen.
Deze snelle groei is hartstikke mooi maar vertoont helaas ook wat “groeistuipen”.
De druk op de banen, en dan met name de padelbanen, is in de “piekuren” (elke werkdag van 18.30 tot 22.30 uur) groot.
Vanuit het uitgangspunt dat wij het onze leden zo goed mogelijk naar de zin willen maken en ze optimaal willen faciliteren in het bedrijven van hun sport, willen we een aantal al geldende afspraken herhalen en nemen we ook een paar nieuwe maatregelen.

De redenen hierachter zijn divers: er wordt oa. “creatief afgehangen”. Bij regelmaat wordt er gespeeld onder een andere naam. En zelfs niet-leden spelen dan onder de naam van een lid.
Gelukkig gaat 80% wel goed maar voor onze leden kan het frustrerend zijn om niet te kunnen spelen terwijl niet gerechtigden op de baan staan

Het bestuur wil de volgende afspraken en genomen maatregelen met jullie delen:

  • Het is (en was) niet toegestaan te spelen op naam van een ander. We overwegen of we hierop de komende tijd zullen gaan controleren. Bij controle moet je dan je ledenpas kunnen tonen (dit is of de fysieke pas of de digitale pas die in de Clubapp staat). Bij constatering van een overtreding, volgt een waarschuwing en bij herhaling gaat het bestuur over tot een schorsing van het lid wiens naam gebruikt wordt en van het lid dat onder de naam van een ander speelt. Als bij controle blijkt dat de op dat moment spelende persoon geen lid is, dan wordt hij / zij verzocht de baan te verlaten.
  • Praktische tip: Pas de reservering aan op het moment dat 1 van de spelers niet aanwezig kan zijn en er een ander lid gaat spelen. Dit kan makkelijk via de app.
  • Elk lid heeft de mogelijkheid om max. 3x per week te padellen.
  • Het is niet meer mogelijk een introducé toe te voegen aan een boeking. Mensen die willen kennismaken met padel of tennis zijn nog steeds van harte welkom. Bij interesse kunnen ze een mail sturen aan maak-kennis@etvdehelster.nl Ze worden dan uitgenodigd voor een kennismaking. Het is voorlopig niet mogelijk dagpasjes te kopen.
  • We vragen iedereen nogmaals om vanaf 17:30 in de avond op de halve uren af te  hangen. Hierdoor hebben we geen verliestijd en worden de banen zo efficiënt mogelijk volgeboekt. Indien nodig passen we zelf tijd aan om verliestijd te voorkomen.
  • Wanneer je hebt afgehangen en je kan toch niet, verwijder dan je boeking. Je geeft daarmee anderen de kans te spelen. Dit geldt voor tennis en padel.
  • Met het oog op ons goed verzorgde park is het niet toegestaan met enig vervoermiddel naar de banen te gaan. En zien wij graag dat afval e.d. in de daarvoor bestemde afvalbakken wordt gedaan. Laten we het samen schoon houden!!
  • Met het oog op onze leden die graag nog willen proeven aan padel; het lenen van padelrackets is, op vertoon van je ledenpas, weer mogelijk bij de bar. We lenen geen rackets uit aan niet-leden.

 

Alle regels gaan per direct in en mogelijk gaan we vanaf 1 september controleren en handhaven.

 

Het Bestuur

 

Online Balans juli 2022

Lees de online Balans

Inschrijven Wintercompetitie 2022-2023 geopend

Vind jij het leuk om in de wintermaanden op maandag- of woensdagavond een leuke mix-wedstrijd te spelen? Schrijf je dan nu in voor de Wintercompetitie 2022/2023.

De Wintercompetitie bestaat uit twee delen (je schrijft je in voor beide delen). Oktober/december 2022 en januari/maart 2023.

Je speelt 7 wedstrijden (per deel). Er wordt rekening gehouden met de herfst/voorjaarsvakantie en er zijn reserveweken ingepland.

Wegens beperkt aantal beschikbare banen (6 per avond), is de inschrijving beperkt tot 24 koppels per avond (je kan je maar voor 1 avond inschrijven). Inschrijving gaat op volgorde van complete inschrijvingen. Vol = vol!

Schrijf je, samen met je partner, in via www.toernooi.nl. Doe dit uiterlijk 24 september.

Lees het reglement goed door!! Hier kun je veel informatie vinden over planning, uitslagen en hoe om te gaan met verhinderingen.

 

Reserves gezocht!

De ervaring is dat er altijd wel een keer een reservespeler nodig is. Je kunt hiervoor opgeven via onderstaand mailadres. Graag even aangeven voor welke dag jij kunt invallen, je speelsterkte en telefoonnummer (je geeft toestemming voor het publiceren van je nummer op de reservelijst).

Heb je vragen? Mail dan naar etvwintercompetitie@gmail.com 

 

Groet,

Hana Nobels & Maud Elbers