Contract met Padelschool getekend

Op maandag 31 januari is het contract met padelschool Padelstars getekend.

In de komende tijd zal er meer informatie over de padeltrainingen gepubliceerd worden.

We wensen Jeroen en Frank veel succes

Padelbanen – update januari

De aanleg is in volle gang!

 

Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt, wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van de twee padelbanen. Het kunstgras is inmiddels van baan 9 gehaald en de baan is uitgegraven. Er is nieuwe lava gestort en het hele bouwdeel is gladgestreken. De ondergrond is inmiddels goedgekeurd en het schuimbeton is gestort. Die laag moet eerst een tijdje goed uitharden. De realisatie van de banen verloopt volgens schema. Omdat we goed weer nodig hebben voor de werkzaamheden is nu nog niet mogelijk al een exacte datum te geven wanneer we de padelbanen in gebruik kunnen nemen.

Mocht je in de tussentijd vragen en opmerkingen hebben? Of zou je een bijdrage willen leveren aan de komst de padelbanen of het juist leuk vinden om iets op te pakken zodra de banen er zijn? Mail dan naar secretariaat@etvdehelster.nl

François, Geert en Wim

Padelcommissie

Icar Keukens

Kort verslag ALV van 7-1-2022

De online-ALV is bijgewoond door c. 35 leden (we weten niet altijd hoeveel leden achter een scherm zitten.

Het maximaal aantal uitgebrachte stemmen was 25.

De ALV is zonder problemen verlopen en alle stemmingen waren unaniem:

  • Notulen ALV’s in 2021 zijn vastgesteld
  • Het bestuur heeft decharge gekregen voor het gevoerde (financieel) beleid
  • Er is een nieuwe kascontrolecommissie gekozen
  • De herverkiezing van 3 bestuursleden is geaccordeerd
  • De begroting en de contributie voor het komende jaar zijn goedgekeurd.

Voor de behandeling van de statutenwijziging waren te weinig leden in de vergadering.

De behandeling zal nu plaatsvinden op vrijdag 4 februari op 20:00. We kijken nog of deze vergadering in het paviljoen kan of weer online moet.

Tenslotte is nog gewezen op de datum van het jubileumfeest: zaterdag 25 juni 2022

Hierna is de vergadering met de gelukwensen op het nieuwe jaar afgesloten.

J&J Nautical Projects bv

Optiek van IJzendoorn

Bomenbezorgd

Tennis Inside

Online Balans december 2021

Lees de online Balans