In Memoriam Peter van de Sandt Sr.

 Ons bereikte het droeve bericht dat op vrijdag 13 oktober jl.   Peter van de Sandt op 75 jarige leeftijd is overleden.
 Hij was vele jaren een aktief lid van onze vereniging.
 Wij wensen Dory, zoons Ronald en Peter jr., hun partners
 en de kleinkinderen veel sterkte bij dit grote verlies.
 U vindt de overlijdensadvertentie op Mensenlinq.