Notulen extra ALV

Hier vindt u de notulen van de extra ALV van maandag 19 september 2016.